Nhóm dịch Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Ngọc Anh

Đã dịch: 0 truyện

Nguyễn Ngọc Anh sinh năm 2001, tốt nghiệp ĐH Luật Hà Nội, là dịch giả đã dịch bộ truyện Xuyên nhanh: Dân chơi số 1.

Nhóm dịch khác

Lươn Team
Đã dịch: 8 truyện
Gia nhập Waka: 21/01/2022
GREEN
Đã dịch: 2 truyện
Gia nhập Waka: 05/02/2020
Vương Hằng
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 02/04/2020
Ngọc Dung
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 31/07/2019
Team Qiu Xuan
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 13/12/2019
Nhất Thế Thanh Xuân
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 31/07/2019
Mẹ Cherry
Đã dịch: 2 truyện
Gia nhập Waka: 20/04/2020
Hoa Mộc Lan
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 18/07/2019
Mộc Yên
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 18/07/2019
Legendary
Đã dịch: 3 truyện
Gia nhập Waka: 09/08/2019
Bà Ná Na
Đã dịch: 0 truyện
Gia nhập Waka: 11/12/2019
Miên Hoa Đường
Đã dịch: 2 truyện
Gia nhập Waka: 03/08/2022
Tiêu Dao Team
Đã dịch: 3 truyện
Gia nhập Waka: 22/07/2022
PAMP
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 05/04/2021
Lys
Đã dịch: 2 truyện
Gia nhập Waka: 13/09/2019
Danbi
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 31/07/2019
Bánh Quy Bơ
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 18/07/2019
Hoài Thương
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 31/07/2019
Ruby
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 29/04/2020
Táo Đỏ
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 18/07/2019
Tải App Waka: Tiện ích - Nhanh chóng - Tiết kiệm

Hệ điều hành Android

Phiên bản ứng dụng: 1.2

Ngày đăng: 25/10/2017

Hệ điều hành IOS

Phiên bản ứng dụng: 1.2

Ngày đăng: 25/10/2017

Bạn vẫn chưa tìm được truyện ưng ý?