Tủ sách của bạn

Tủ sách bạn đọc

Linh Nguyen
63 truyện
Nhật ký tiểu hòa thượng ở thành phố
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn
43 Chương
Sinh con thời mạt thế
Bao Bao Tử
59 Chương
Dạo bước phồn hoa
Vân Nghê
51 Chương
Hồ sơ bí ẩn
Khố Kỳ Kỳ
175 Chương
Sổ tay tâm thần phân liệt
Tiểu Hoàng Văn
143 Chương
Cửa tiệm Trường Sinh
Hồng Mai Chu Hương
139 Chương
Thú trấn mộ
Thái Tuấn
306 Chương
Sơ Cửu của Lục Hào
Tử Vu
396 Chương
Huống hồ tuổi xuân đang tàn úa
Khinh Bạc Đào Hoa
93 Chương
Mỹ nhân quạt hợp hoan
Bán Song Tà Nguyệt
266 Chương
Gái già muốn lấy chồng
An Thần Cơ
126 Chương
Nam thần khó theo đuổi
Triết Nhĩ Thính Âm
182 Chương
Nghề làm mẹ
Thanh Dương Uyển Hề
69 Chương
Ảnh đế thị phi
Sa Nhã
270 Chương
Hoa hồng trắng
An Tư Nguyên
71 Chương
Ảnh đế và cái bẫy dài hơi
Đao đao không phải là cẩu
111 Chương
Tán đi, khắc đổ
Mạch Nhất
180 Chương
Hội chứng không kết hôn
Phương Mân Vị
76 Chương
Tu chân liêu thiên quần
Truyền thuyết của Thánh Kỵ Sĩ
588 Chương
Bảo bối giá trên trời
Bán Thành Phàm Tuyết
495 Chương
Gió ấm không bằng anh thâm tình
Thanh Thanh Thùy Tiếu
656 Chương
Duy nhất là em
Cố Nam Tây
392 Chương
Siêu thần cơ giới sư
Tề Bội Giáp
269 Chương
Thanh xuân bắt đầu từ khi gặp anh
Bé Lợn Đáng Yêu
240 Chương
Siêu cấp gen thần
Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ
241 Chương
Thiên hậu trở về
Hạ Uyển Anh
244 Chương
Triệu hoán mộng yểm
Cổn Khai
241 Chương
Tôi là trùm sau màn
Nhất Đao Trảm Trảm Trảm
260 Chương
Thời đại game quật khởi
Thanh Sam Thụ Túy
269 Chương
Ngài Cố thân mến
Xán Diểu Ái Ngư
242 Chương
Luận kiếm toàn cầu
Võng Lạc Hắc Hiệp
241 Chương
Cục cưng ôm cái nào
An Hướng Noãn
241 Chương
Y phẩm phong hoa
Tương Tư Tử
241 Chương
Tiểu thư thần toán
Bạch Thiên
241 Chương
Tam thốn nhân gian
Nhĩ Căn
258 Chương
Khu vui chơi đáng sợ
Tam Thiên Lưỡng Giác
269 Chương
Quậy tung Hogwarts
U Manh Chi Vũ
260 Chương
Hệ thống quán net công nghệ đen
Nghịch Thủy Chi Diệp
240 Chương
Cuộc đổ bộ của Pokemon
Hàm Ngư Huấn Luyện Gia
240 Chương
Em là cả nhân gian của anh
Diệp Phi Dạ
246 Chương
Nhất nộ thành tiên
Trang Trang
191 Chương
Âu thần
Hải Sâm Đa Tình
269 Chương
Thiên hậu tiểu thanh mai
Gà Ăn Trứng Gà
240 Chương
Bậc thầy thẻ bài
Âm 90 Độ
277 Chương
Bạn gái tôi là mèo
Quất Cửu Bàn
111 Chương
Thịnh thế kiều y
Phương Phương
417 Chương
Phòng cấp cứu
Phỉ Thúy Hồ Điệp
211 Chương
Dược sư trùng sinh năm 1979
Thủy Trường Đông
191 Chương
Ngoạn chủ
Vu Ngũ
191 Chương
Ổ đàn bà
Tào Lan Tân
83 Chương
Sư huynh luôn muốn nở hoa
Hàn Dịch Thủy
120 Chương
Tiếng nói tử thi 1
Cửu Tích Thủy
78 Chương
Tình yêu là lời nói dối của anh
Xuyên Hương Ma Lạt Kê Nhục Oa
96 Chương
Viên lão quái kỳ án
Lạc Lâm Lang
250 Chương
Tiệm vịt giang hồ
Lung Vũ Mặc
106 Chương
Người Hùng Son Môi
Nạp Ngôn
30 Chương
hieusoi
56 truyện
Sổ tay tâm thần phân liệt
Tiểu Hoàng Văn
143 Chương
Cửa tiệm Trường Sinh
Hồng Mai Chu Hương
139 Chương
Thú trấn mộ
Thái Tuấn
306 Chương
Sơ Cửu của Lục Hào
Tử Vu
396 Chương
Huống hồ tuổi xuân đang tàn úa
Khinh Bạc Đào Hoa
93 Chương
Mỹ nhân quạt hợp hoan
Bán Song Tà Nguyệt
266 Chương
Gái già muốn lấy chồng
An Thần Cơ
126 Chương
Nam thần khó theo đuổi
Triết Nhĩ Thính Âm
182 Chương
Nghề làm mẹ
Thanh Dương Uyển Hề
69 Chương
Ảnh đế thị phi
Sa Nhã
270 Chương
Hoa hồng trắng
An Tư Nguyên
71 Chương
Ảnh đế và cái bẫy dài hơi
Đao đao không phải là cẩu
111 Chương
Tán đi, khắc đổ
Mạch Nhất
180 Chương
Hội chứng không kết hôn
Phương Mân Vị
76 Chương
Tu chân liêu thiên quần
Truyền thuyết của Thánh Kỵ Sĩ
588 Chương
Bảo bối giá trên trời
Bán Thành Phàm Tuyết
495 Chương
Gió ấm không bằng anh thâm tình
Thanh Thanh Thùy Tiếu
656 Chương
Duy nhất là em
Cố Nam Tây
392 Chương
Siêu thần cơ giới sư
Tề Bội Giáp
269 Chương
Thanh xuân bắt đầu từ khi gặp anh
Bé Lợn Đáng Yêu
240 Chương
Siêu cấp gen thần
Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ
241 Chương
Thiên hậu trở về
Hạ Uyển Anh
244 Chương
Triệu hoán mộng yểm
Cổn Khai
241 Chương
Tôi là trùm sau màn
Nhất Đao Trảm Trảm Trảm
260 Chương
Thời đại game quật khởi
Thanh Sam Thụ Túy
269 Chương
Ngài Cố thân mến
Xán Diểu Ái Ngư
242 Chương
Luận kiếm toàn cầu
Võng Lạc Hắc Hiệp
241 Chương
Cục cưng ôm cái nào
An Hướng Noãn
241 Chương
Y phẩm phong hoa
Tương Tư Tử
241 Chương
Tiểu thư thần toán
Bạch Thiên
241 Chương
Tam thốn nhân gian
Nhĩ Căn
258 Chương
Khu vui chơi đáng sợ
Tam Thiên Lưỡng Giác
269 Chương
Quậy tung Hogwarts
U Manh Chi Vũ
260 Chương
Hệ thống quán net công nghệ đen
Nghịch Thủy Chi Diệp
240 Chương
Cuộc đổ bộ của Pokemon
Hàm Ngư Huấn Luyện Gia
240 Chương
Em là cả nhân gian của anh
Diệp Phi Dạ
246 Chương
Nhất nộ thành tiên
Trang Trang
191 Chương
Âu thần
Hải Sâm Đa Tình
269 Chương
Thiên hậu tiểu thanh mai
Gà Ăn Trứng Gà
240 Chương
Bậc thầy thẻ bài
Âm 90 Độ
277 Chương
Bạn gái tôi là mèo
Quất Cửu Bàn
111 Chương
Thịnh thế kiều y
Phương Phương
417 Chương
Phòng cấp cứu
Phỉ Thúy Hồ Điệp
211 Chương
Dược sư trùng sinh năm 1979
Thủy Trường Đông
191 Chương
Ngoạn chủ
Vu Ngũ
191 Chương
Ổ đàn bà
Tào Lan Tân
83 Chương
Sư huynh luôn muốn nở hoa
Hàn Dịch Thủy
120 Chương
Tiếng nói tử thi 1
Cửu Tích Thủy
78 Chương
Tình yêu là lời nói dối của anh
Xuyên Hương Ma Lạt Kê Nhục Oa
96 Chương
Viên lão quái kỳ án
Lạc Lâm Lang
250 Chương
Tiệm vịt giang hồ
Lung Vũ Mặc
106 Chương
maruco96
42 truyện
Nhật ký tiểu hòa thượng ở thành phố
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn
43 Chương
Phượng Kinh Thiên
Lạc Tùy Tâm
45 Chương
Bổ Thiên Ký
Hàn Vũ Ký
32 Chương
Nhật ký trở thành Boss thời mạt thế
Họa Thủy Ương Ương
15 Chương
Bách luyện thành thần
Ân Tứ Giải Thoát
66 Chương
Dạo bước phồn hoa
Vân Nghê
51 Chương
Hồ sơ bí ẩn
Khố Kỳ Kỳ
175 Chương
Thú trấn mộ
Thái Tuấn
306 Chương
Sơ Cửu của Lục Hào
Tử Vu
396 Chương
Huống hồ tuổi xuân đang tàn úa
Khinh Bạc Đào Hoa
93 Chương
Nam thần khó theo đuổi
Triết Nhĩ Thính Âm
182 Chương
Hội chứng không kết hôn
Phương Mân Vị
76 Chương
Gió ấm không bằng anh thâm tình
Thanh Thanh Thùy Tiếu
656 Chương
Duy nhất là em
Cố Nam Tây
392 Chương
Cục cưng ôm cái nào
An Hướng Noãn
241 Chương
Tam thốn nhân gian
Nhĩ Căn
258 Chương
Khu vui chơi đáng sợ
Tam Thiên Lưỡng Giác
269 Chương
Cuộc đổ bộ của Pokemon
Hàm Ngư Huấn Luyện Gia
240 Chương
Em là cả nhân gian của anh
Diệp Phi Dạ
246 Chương
Nhất nộ thành tiên
Trang Trang
191 Chương
Phòng cấp cứu
Phỉ Thúy Hồ Điệp
211 Chương
Dược sư trùng sinh năm 1979
Thủy Trường Đông
191 Chương
Ngoạn chủ
Vu Ngũ
191 Chương
Sư huynh luôn muốn nở hoa
Hàn Dịch Thủy
120 Chương
Tiếng nói tử thi 1
Cửu Tích Thủy
78 Chương
Tình yêu là lời nói dối của anh
Xuyên Hương Ma Lạt Kê Nhục Oa
96 Chương
Viên lão quái kỳ án
Lạc Lâm Lang
250 Chương
Tiệm vịt giang hồ
Lung Vũ Mặc
106 Chương
Hệ thống lựa chọn oái oăm
Bát Nguyệt Vị Ương
69 Chương
Hotboy ác ma: Ăn sạch cô bé ngọt ngào
Mùa Hè Tháng Bảy
186 Chương
Hung trạch hỉ sự
Chỉ Vi
41 Chương
Người Hùng Son Môi
Nạp Ngôn
30 Chương
Phương trình thanh xuân chờ giải
Tư Mã Tử Sửu
4 Chương
sytest2
42 truyện
Sinh con thời mạt thế
Bao Bao Tử
59 Chương
Phượng Kinh Thiên
Lạc Tùy Tâm
45 Chương
Nhật ký trở thành Boss thời mạt thế
Họa Thủy Ương Ương
15 Chương
Bách luyện thành thần
Ân Tứ Giải Thoát
66 Chương
Hồ sơ bí ẩn
Khố Kỳ Kỳ
175 Chương
Thú trấn mộ
Thái Tuấn
306 Chương
Sơ Cửu của Lục Hào
Tử Vu
396 Chương
Gió ấm không bằng anh thâm tình
Thanh Thanh Thùy Tiếu
656 Chương
Tôi là trùm sau màn
Nhất Đao Trảm Trảm Trảm
260 Chương
Hệ thống quán net công nghệ đen
Nghịch Thủy Chi Diệp
240 Chương
Em là cả nhân gian của anh
Diệp Phi Dạ
246 Chương
Thịnh thế kiều y
Phương Phương
417 Chương
Phòng cấp cứu
Phỉ Thúy Hồ Điệp
211 Chương
Ngoạn chủ
Vu Ngũ
191 Chương
Ổ đàn bà
Tào Lan Tân
83 Chương
Sư huynh luôn muốn nở hoa
Hàn Dịch Thủy
120 Chương
Tiếng nói tử thi 1
Cửu Tích Thủy
78 Chương
Tình yêu là lời nói dối của anh
Xuyên Hương Ma Lạt Kê Nhục Oa
96 Chương
Viên lão quái kỳ án
Lạc Lâm Lang
250 Chương
Hệ thống lựa chọn oái oăm
Bát Nguyệt Vị Ương
69 Chương
Suy luận thứ 6
Tiên Sênh
85 Chương
Hotboy ác ma: Ăn sạch cô bé ngọt ngào
Mùa Hè Tháng Bảy
186 Chương
Hung trạch hỉ sự
Chỉ Vi
41 Chương
Hoai
39 truyện
Bổ Thiên Ký
Hàn Vũ Ký
32 Chương
Bách luyện thành thần
Ân Tứ Giải Thoát
66 Chương
Hồ sơ bí ẩn
Khố Kỳ Kỳ
175 Chương
Hoa hồng trắng
An Tư Nguyên
71 Chương
Bảo bối giá trên trời
Bán Thành Phàm Tuyết
495 Chương
Gió ấm không bằng anh thâm tình
Thanh Thanh Thùy Tiếu
656 Chương
Duy nhất là em
Cố Nam Tây
392 Chương
Tôi là trùm sau màn
Nhất Đao Trảm Trảm Trảm
260 Chương
Tam thốn nhân gian
Nhĩ Căn
258 Chương
Thịnh thế kiều y
Phương Phương
417 Chương
Phòng cấp cứu
Phỉ Thúy Hồ Điệp
211 Chương
Ngoạn chủ
Vu Ngũ
191 Chương
Ổ đàn bà
Tào Lan Tân
83 Chương
Sư huynh luôn muốn nở hoa
Hàn Dịch Thủy
120 Chương
Viên lão quái kỳ án
Lạc Lâm Lang
250 Chương
Tiệm vịt giang hồ
Lung Vũ Mặc
106 Chương
Suy luận thứ 6
Tiên Sênh
85 Chương
Tiểu Chiêu
38 truyện
Nhật ký tiểu hòa thượng ở thành phố
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn
43 Chương
Phượng Kinh Thiên
Lạc Tùy Tâm
45 Chương
Bổ Thiên Ký
Hàn Vũ Ký
32 Chương
Bách luyện thành thần
Ân Tứ Giải Thoát
66 Chương
Hồ sơ bí ẩn
Khố Kỳ Kỳ
175 Chương
Sổ tay tâm thần phân liệt
Tiểu Hoàng Văn
143 Chương
Thú trấn mộ
Thái Tuấn
306 Chương
Sơ Cửu của Lục Hào
Tử Vu
396 Chương
Mỹ nhân quạt hợp hoan
Bán Song Tà Nguyệt
266 Chương
Nam thần khó theo đuổi
Triết Nhĩ Thính Âm
182 Chương
Nghề làm mẹ
Thanh Dương Uyển Hề
69 Chương
Hoa hồng trắng
An Tư Nguyên
71 Chương
Tán đi, khắc đổ
Mạch Nhất
180 Chương
Hội chứng không kết hôn
Phương Mân Vị
76 Chương
Tu chân liêu thiên quần
Truyền thuyết của Thánh Kỵ Sĩ
588 Chương
Gió ấm không bằng anh thâm tình
Thanh Thanh Thùy Tiếu
656 Chương
Luận kiếm toàn cầu
Võng Lạc Hắc Hiệp
241 Chương
Tiểu thư thần toán
Bạch Thiên
241 Chương
Tam thốn nhân gian
Nhĩ Căn
258 Chương
Bậc thầy thẻ bài
Âm 90 Độ
277 Chương
Thịnh thế kiều y
Phương Phương
417 Chương
Phòng cấp cứu
Phỉ Thúy Hồ Điệp
211 Chương
Dược sư trùng sinh năm 1979
Thủy Trường Đông
191 Chương
Ngoạn chủ
Vu Ngũ
191 Chương
Ổ đàn bà
Tào Lan Tân
83 Chương
Sư huynh luôn muốn nở hoa
Hàn Dịch Thủy
120 Chương
Tiếng nói tử thi 1
Cửu Tích Thủy
78 Chương
Viên lão quái kỳ án
Lạc Lâm Lang
250 Chương
Tải App Waka: Tiện ích - Nhanh chóng - Tiết kiệm

Hệ điều hành Android

Phiên bản ứng dụng: 1.2

Ngày đăng: 25/10/2017

Hệ điều hành IOS

Phiên bản ứng dụng: 1.2

Ngày đăng: 25/10/2017

Bạn vẫn chưa tìm được truyện ưng ý?