Nhóm dịch Team Qiu Xuan

Team Qiu Xuan

Đã dịch: 1 truyện

Nhóm dịch Qiuxuan bao gồm 5 thành viên chuyên dịch các tác phẩm truyện và tiểu thuyết Trung Quốc. Hiện nay số thành viên trong nhóm đang tăng lên, mong rằng trong tương lai không xa nhóm Qiuxuan mang đến cho độc giả nhiều tác phẩm hấp dẫn hơn nữa.

Châm ngôn của nhóm: "Sometimes we finish a translation, and somtimes a translation finishes us."

Nhóm dịch khác

Waka
Đã dịch: 60 truyện
Gia nhập Waka: 22/07/2019
Vi Vi
Đã dịch: 0 truyện
Gia nhập Waka: 11/12/2019
Maris Ciara
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 10/03/2020
Tinh Tinh
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 22/05/2020
Thánh Thiên Tiên Vực
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 18/07/2019
Phi Yến
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 08/05/2020
Phương Linh
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 18/07/2023
Lys
Đã dịch: 2 truyện
Gia nhập Waka: 13/09/2019
Half
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 03/06/2020
Bồ Đào Tửu
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 01/08/2019
Hoa Mộc Lan
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 18/07/2019
Thú Lạ Team
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 03/01/2020
Hoài Thương
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 31/07/2019
Hà Diệp Dư
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 31/07/2019
Miên Hoa Đường
Đã dịch: 2 truyện
Gia nhập Waka: 03/08/2022
YL
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 13/02/2020
Hỏa Liên Tâm
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 09/04/2020
Tố Nhan
Đã dịch: 2 truyện
Gia nhập Waka: 04/11/2022
Hạ Lan
Đã dịch: 0 truyện
Gia nhập Waka: 26/12/2023
Chang Đoàn
Đã dịch: 1 truyện
Gia nhập Waka: 23/10/2023
Tải App Waka: Tiện ích - Nhanh chóng - Tiết kiệm

Hệ điều hành Android

Phiên bản ứng dụng: 1.2

Ngày đăng: 25/10/2017

Hệ điều hành IOS

Phiên bản ứng dụng: 1.2

Ngày đăng: 25/10/2017

Bạn vẫn chưa tìm được truyện ưng ý?